Cty Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Asia Pacific-Vpđd
English | 中文

Cty Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Asia Pacific-Vpđd

Công ty TNHH Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Asia Pacific là công ty trực thuộc công ty công nghiệp nặng Sumitomo ...

pho201103041299227696.gif
Cty Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Asia Pacific-Vpđd

Chào mừng đến với Cty Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Asia Pacific-Vpđd

Công ty TNHH Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Asia Pacific là công ty trực thuộc công ty công nghiệp nặng Sumitomo (SHI), một trong những nhà sản xuất máy móc lớn nhất tại nhật và là tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực cải tiến về truyền tải năng lượng. Cty TNHH ...

  • Địa chỉ: Tầng 7, 301 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-39204539
  • Fax: 84-8-39204540
  • Email: enquiry@smvn.sumitomodrive.com
  • Web: www.sumitomodrive.com
  • Người quản lý: Ông. Võ Minh Khánh