Cty Stolz-Miras Việt Nam TNHH
English | 中文

Cty Stolz-Miras Việt Nam TNHH

photo1300087207.gif
Cty Stolz-Miras Việt Nam TNHH

Chào mừng đến với Cty Stolz-Miras Việt Nam TNHH

  • Địa chỉ: Lô B2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-37294845, 37290509
  • Fax: 84-8-37294846
  • Email: miras@hcm.vnn.vn
  • Web:
  • Người quản lý: Ông. Pierre Miras