Cty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Khuôn Mẫu & Sản Xuất Mô Tiến
English | 中文

Cty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Khuôn Mẫu & Sản Xuất Mô Tiến

pho200905301243652972.gif
Cty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Khuôn Mẫu & Sản Xuất Mô Tiến

Chào mừng đến với Cty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Khuôn Mẫu & Sản Xuất Mô Tiến

  • Địa chỉ: 508 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-37550557, 0903820938
  • Fax: 84-8-37550589
  • Email: motien@hcm.fpt.vn
  • Web: www.motien.com.vn
  • Người quản lý: Ông. Lê Văn Thanh