Cty TNHH Koda Việt Nam
English | 中文

Cty TNHH Koda Việt Nam

photo1205833226.gif
Cty TNHH Koda Việt Nam

Chào mừng đến với Cty TNHH Koda Việt Nam

  • Địa chỉ: Lô 8, đường số 1, Khóm 1, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-37505793
  • Fax: 84-8-37505795
  • Email: koda.vietnam@fmail.vnn.vn
  • Web: www.kodaonline.com
  • Người quản lý: Ông. Koh ZhuXian Joshua