Cty TNHH Ngũ Kim Hua Sheng
English | 中文

Cty TNHH Ngũ Kim Hua Sheng

<b>Ngành Nghề Hoạt Động:</b> Sản xuất các loại linh kiện ngũ kim cho xe ô tô, xe gắn máy, linh kiện đồ gia dụng như chuôi đèn, chụp đèn, chân phích cắm, đèn trang trí, dây đồng nẹp minô <b>Công Nghệ Sản Xuất:</b> Sản xuất theo dây chuyền tự động bằng ...

photo1223526043.gif
Cty TNHH Ngũ Kim Hua Sheng

Chào mừng đến với Cty TNHH Ngũ Kim Hua Sheng

<b>Ngành Nghề Hoạt Động:</b> Sản xuất các loại linh kiện ngũ kim cho xe ô tô, xe gắn máy, linh kiện đồ gia dụng như chuôi đèn, chụp đèn, chân phích cắm, đèn trang trí, dây đồng nẹp minô <b>Công Nghệ Sản Xuất:</b> Sản xuất theo dây chuyền tự động bằng ...

  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, 10A Đường 6, H. Dĩ An, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-3737679, 3737951, 3737553, 3737950, 3737927
  • Fax: 84-8-3737677
  • Email: kimhuasheng@vnn.vn
  • Web:
  • Người quản lý: Ông. Chiu Chuang Liang