Cty Horng Chen Steel Pipe-Vpđd
English | 中文

Cty Horng Chen Steel Pipe-Vpđd

pho200905181242630689.gif
Cty Horng Chen Steel Pipe-Vpđd

Chào mừng đến với Cty Horng Chen Steel Pipe-Vpđd

  • Địa chỉ: 357A/24 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-39975037
  • Fax: 84-8-39975006
  • Email: hcpipe@url.com.tw
  • Web:
  • Người quản lý: Ông. Lee Chuen Chieh 

Sản Phẩm Đặc Trưng

Thép
Thép