Cty TNHH Sản Xuất Hoàng Nam
English | 中文

Cty TNHH Sản Xuất Hoàng Nam

photo1204784946.gif
Cty TNHH Sản Xuất Hoàng Nam

Chào mừng đến với Cty TNHH Sản Xuất Hoàng Nam

  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tân Bình, Đường Số 3, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-38152268
  • Fax: 84-8-38152269
  • Email: hoangnam.co@hcm.vnn.vn
  • Web:
  • Người quản lý: Ông. Hoàng Như Kim