Trường Quốc Tế Hoa Kỳ APU
English | 中文

Trường Quốc Tế Hoa Kỳ APU

APU: trường Đại học Mỹ đầu tiên tại Việt Nam Trường Đại học American Pacific University trực thuộc hệ thống giáo ...

pho201110121318401223.gif
Trường Quốc Tế Hoa Kỳ APU

Chào mừng đến với Trường Quốc Tế Hoa Kỳ APU

APU: trường Đại học Mỹ đầu tiên tại Việt Nam Trường Đại học American Pacific University trực thuộc hệ thống giáo dục với 100% đầu tư của Hoa Kỳ, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, là trường Đại học Mỹ đầu tiên tại Việt Nam. Trường cung cấp ...

  • Địa chỉ: 286 Lãnh Binh Thăng, P. 11, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-39624897, 39624898
  • Fax: 84-8-39624899
  • Email: info@apu.edu.vn
  • Web: www.apu.edu.vn
  • Người quản lý: Trần Nguyễn Thy Bình